Aritmiler Tedavi Yöntemleri

Taşikardi genellikle ciddi değildir, ancak nadir durumlarda kalp yetmezliği, felç ve ani ölüm gibi risklere neden olabilir. Taşikardi, ilaçla, elektrik teknikleriyle veya ameliyatla tedavi edilir.

İlaçlar

İlaçla kalp atış hızınızı çok hızlı yavaşlatabilir veya tamamen normal ritmine döndürebilirsiniz. Bu ilaçlara antiaritmik ilaçlar denir. Ritmi düzenleyen çeşitli ilaçlar var.

En yaygın kullanılan kalp atış hızı düşürücü ilaçlar beta blokerleri, kalsiyum kanal blokerleri ve digoksindir. Kalp atış hızını tamamen normale döndürebilen antiaritmik ilaçlar reçete edilebilir. Bu ilaçlar etkili olsalar da bazen kabul edilemez ciddi yan etkilere neden olabilirler.aritmiler nedenleri, aritmiler belirtisi, aritmiler tedavileri

Elektrik prosedürleri

 İlaçların etkisiz olduğu veya yan etkilere neden olduğu hastalarda aritmiler “kateter ablasyonu” ile tedavi edilebilir.

Bu prosedür, bir hastanede elektrofizyolog adı verilen kardiyologlar adı verilen aritmi uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Yine, bir kateter, kalbin elektrik üretmesine neden olan bir doku parçasını tespit edebilir ve aritmi bölgesi yakılabilir veya dondurulabilir.

Ameliyat

Bazı aritmiler ameliyatla da tedavi edilebilir, özellikle başka bir nedenle ameliyat edilecekler (örn. Bypass ameliyatı, kapak ameliyatı) ameliyat sırasında aritmi ameliyatı da yapılabilir.

Aritmi cerrahisinde kullanılan teknikler

Labirent prosedürü

Bu açık cerrahi tedavisi, hasta kardiyopulmoner baypas kontrolü altındayken göğüs ve kalp boşluklarının açılmasıyla gerçekleştirilir. Oldukça etkili bir tedavi yöntemi.

Farklı enerji modellerine dayalı ablasyon teknikleri

Dokuların çeşitli enerji türleri kullanılarak çıkarılması, kalp boşluğu açılarak veya kalp dışında uygulanan yöntemler kullanılarak kalp durması olmadan gerçekleştirilebilir. Kalbin durmadan gerçekleştirildiği işlemlerde göğüs boşluğuna küçük delikler yerleştirilir, sternumu açmaya gerek yoktur.

Farklı enerji modellerine sahip birçok ablasyon tekniği vardır. Bunlar; Mikrodalga ablasyon, Lazer ablasyon, Kriyoablasyon, Ultrasonik ablasyon, Radyofrekans ablasyon.

Aritmilerin tedavisinde kalp pili ve ICD kalp pili nedir?

Kalp pilleri, programlanabilir bilgisayar çipleri ve enerji sağlayan pillerin kombinasyonundan oluşan cihazlardır. Genellikle göğüs duvarındaki köprücük kemiğinin hemen altına, deri altına açılan bir cebe yerleştirilirler. Buradan kalbe giden damarlara, köprücük kemiğinin altından iğne ile özel kablolar sokulmalı ve batarya sistemi ile kombine edilmesi gereken özel kablolar kalbe sokulmalıdır.

Bu işlem 1-2 saat süren ve lokal anestezi gerektiren küçük bir operasyon olarak kabul edilir. Ameliyathanede gerçekleştirilen işlem sonrası hastanın hastanede kalış süresi 1 ile 2 gün arasında değişebilmektedir.

Kalp piline kimin ihtiyacı var?

Öncelikle kalp hızında yavaşlamaya neden olan aritmi (hasta sinüs sendromu, AV blok) gibi durumlarda hasta şikayetlerini gidermek için kullanılır. Genellikle tek odacıklı (tek kablo) ve iki odacıklı (çift kablo) vardır.

Son 10 yılda, kalp yetmezliği nedeniyle sol ve sağ kalp uyumsuzluğu olan hastalarda kalp hızının yavaşlamadığı durumlarda bile kalp yetmezliğini tedavi etmek için üç odacıklı kalp pilleri implante edilebiliyor. ve kalbin iletim sisteminde bir gecikme.

Kalp pilleri, atriyum ile ventrikül arasında, iki ventrikül ile sol ventrikül duvarları arasında bozulan uyumlu elektriksel stimülasyonu yeniden sağlamaya çalışır. Ortalama ömür beklentisi 5-6 yıl olan pillerden yararlanan hastaların oranı yüzde 70 ile 90 arasında değişiyor.

ICD (kardiyoverter defibrilatör) nedir?

Harici olarak programlanabilir kalp pillerine benzer, kalp pillerine benzer cihazlar. Kalp pillerinde olduğu gibi kalp atış hızının yavaşladığı durumlarda kalbi uyarmanın yanı sıra, şok tedavisi gibi, hayatı tehdit eden ritim bozuklukları için bu aritmileri teşhis etmek ve tedavi etmek için kullanılabilecek tedavileri de otomatik olarak sağlarlar. Bir hastaya uygulanma şekli kalp piline çok benzer.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir