Bebeğinizin Büyüklüğü Ne Kadar? Gebelikte 33. Hafta

Bebeğiniz bu hafta 2 kg. baş bölgesin­den kalçalara olan uzunluğu yaklaşık 30 cm ve toplam uzunluğu neredeyse 43 cm.

Sîzin Büyüklüğünüz Ne Kadar? Siz Ne Kadar Değiştiniz?

Pubik simfizden ölçüldüğünde rahmin tepe noktasına kadar ölçü yaklaşık 33 cm’dir. Göbek deliğinizden rahmin tepe noktasına kadar olan uzunluk 13 cm’dir. Toplam kilo alımınız 9.9 ve 12.6 kg. ara­sında olmalıdır.gebeliğin 33.haftası, gebelikte bebek büyüklüğü

Bebeğinizin Büyümesi ve Gelişimi

Plasentanın Erken Ayrılması

Normal olarak, plasenta bebeğin doğu­muna kadar rahimden ayrılmaz. Doğum­dan önce ayrılma ciddi bir durum olabilir.

Plasentanın erken ayrılma sıklığının her 80 doğumda 1 olduğu tahmin edil­mektedir. Ayrılma zamanı, cenin için risk oranını değiştirerek, farklı farklı ol­duğu için kesin bir istatistik yoktur. Plasenta doğum zamanında ayrılırsa ve be­bek olaysız doğarsa, bu plasentanın ha­milelik döneminde ayrılması kadar be­lirgin değildir.

Plasentanın erken ayrılma nedeni bi­linmemektedir. Bazı durumlar ortaya çıkma şansını artırabilir, örneğin:

• Annenin bir araba kazası veya kötü bir düşme sonucu fiziksel açıdan yaralan­ması.
• Göbek kordonunun kısa olması.
• Rahmin boyutundaki ani değişim (zar­ların yırtılmasından).
• Hipertansiyon.
• Beslenme yetersizliği.
• Rahimle ilgili anormallik, örneğin pla­sentanın rahatça birleşemediği bir do­ku veya yara.
• Rahimde önceden yapılan ameliyat (miyomların çıkarılması) veya düşük için yapılan kürtajlar.

Araştırmalar folik asit yetersizliğinin plasenta erken ayrılmasında bir rol oy­nayabileceğini gösterir. Bazıları annenin sigara içmesinin ve alkol kullanmasının plasentanın erken ayrılmasını arttıraca­ğını ileri sürer.

Biri nitratin testidir, Amniyotik sıvı küçük bir kâğıt şeride konduğunda kâğı­dın rengini değiştirir. Bu test, amniyotik sıvıdaki asidİte veya pH oranına dayanır. Ancak, kan da suyun gelmemiş olsa bile nitrazin kâğıdının rengini değiştirebilir.

Yapılabilecek bir diğer test ferning testidir. Amniyotik sıvı veya vajinanın arkasındaki sıvı bir sünger parçası ile alınır ve incelenmek üzere mikroskop altına konur. Kuruyan amniyotik sıvı bir çam ağacının dallarının görüntüsüne benzer. Ferning çoğunlukla yırtılan zar­ların teşhisinde, nitrazin kâğıdındaki de­ğişime bakmaktan daha yararlıdır.

Suyunuz Geldiğinde Ne Yaparsınız?

Zarlarınız hamileliğin harhangi bir dö­neminde yırtılabilir. Bunun sadece do­ğum sürecinde olacağını zannetmeyin.
Suyunuzun geldiğini düşünüyorsanız doktorunuza bildirin. Bu dönemde cin­sel ilişkiden sakının. Cinsel birleşme rahminizde ve bebeğinizde enfeksiyon riskini artırır.

Doktorunuz Epizyotomi (Doğum Kesişi) Uygulayacak mı?

Epizyotomi, bebeğin başı doğum kana­lından geçerken bazı bölgelerin aşırı yır­tılmasını önlemek amacıyla doğum sıra­sında vajinadan rektuma doğru bir yarık açılmasıdır. Bu, rektuma doğru orta çiz­gi şeklinde olabilir ya da yandan kesile­bilir. Bebek doğduktan sonra, tabakalar, iyileşmeden sonra alınması gerekmeyen emilebilir, dikişlerle ayrı ayrı kapatılır.

Epizyotomiye ihtiyacınız varsa yapabi­leceğiniz çok az şey vardır. Bazı kişiler epizyotomiden sakınmak için doğum sü­recinde ve doğum sırasında doğum kana­lının pratik ve öğrenme yoluyla esneye­ceğine inanırlar. Bazı kişilerde işe yara­yabilir ama her kadında geçerli değildir. Bazı kişiler de vajina, idrar torbası ve rek­tumun esnemesini önlemek için epizyoto­mi tavsiye ederler. Vajinanın esnemesi, idrarınızı ve dışkınızı kontrol etmenizde zorlukla sonuçlanabilir ve cinsel ilişki sı­rasında duyarlılığı değiştirebilir.

Epizyotomi yapılmasının gerekliliği genellikle bebeğin başı vajinadayken doğum sırasında netleşir. Epizyotomi kontrollü, düz ve uygun bir kesme işle­midir. Bu, her yönde olabilecek, örne­ğin idrar torbası, büyük kan damarları ya da rektum gibi, bir yırtılma veya par­çalanmadan daha iyidir. Ayrıca epizyo­tomi düz olmayan bir yırtılmadan daha kolay iyileşir.

Doktorunuza epizyotomiye ihtiyacınız olduğunu düşünüp düşünmediğini so­run. Epizyotominin neden gerekli oldu­ğunu tartışın. Vajinanın ortasında mı yoksa yan tarafında mı olacağını belirle­yin. Ayrıca epizyotomiye hazırlanmak için yapabileceğiniz bir şey olup olmadı­ğını sorabilirsiniz, örneğin lavman yap­tırmak ya da vajinayı esnetmek gibi. Eğer doğum için vakum cihazı ya da for­seps kullanılırsa epizyotomi, cihaz bebe­ğin başına yerleştirilmeden önce yapılır.

Epizyotomi tanımı yarığın derinliğinin belirlenmesini de içerir.

• Birinci derece epizyotomide yalnız deri kesilir.
• ikinci derece epizyotomide deri ve al­tındaki doku kesilir.
• Üçüncü derece epizyotomide deri, al­tındaki doku ve anüsün etrafındaki kas rektal sfinkter kesilir.
• Dördüncü derece epizyotomide üç ta­baka ve rektal mukoza kesilir.

Doğum deneyiminin en ağrılı kısmı epizyotomidir. İyileşirken bazı rahatsız­lıklara neden olabilir. Herhangi bir ağrı­yı hafifletmek için ilaç istemekten çe­kinmeyin. Bebeğinizi emzirseniz bile Parasetamol dahil güvenle kullanabile­ceğiniz pek çok ilaç bulunmaktadır. Pa­rasetamol, Kodeil veya başka ilaçlarda ağrı için verilebilir.

Babaya Tavsiye

Eviniz bebeğiniz için güvenli mi? Güvenlik hakkında düşünürken evcil hayvanları, mobilyaları, sigara dumanına maruz kalmasını, pencere perdelerini ve evinizde küçük bebe­ğinize zarar verebilecek her şeyi göz önünde bulundurmanız gerekir. Problemleri kontrol etmeye şimdi­den başlayın. Böylece bebeğin do­ğumundan sonra bunlarla ilgilenmek için vaktiniz olacaktır.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir