Psikolog Merkezlerinin Kalitesi

İnsan psikolojisi uzun yıllardan beri üzerinde çalışılan bir alandır. İnsan davranışlarının altında yatan sebeplerin ortaya çıkarılması, bireyde arahatsızlık meydana getiren düşüncelerin ortadan kaldırılması ve daha sağlıklı düşüncelerle değiştirilmesi bireylerin ruhsal sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu konuda bireylere yardım sağlamak amacıyla kurulmuş pek çok psikolog merkezi bulunmaktadır.psikolog merkezi çalışanları, psikolog merkezlerini yakından tanıyın

Danışan için psikolog merkezlerinin kalitesi son derece önemli bir kriterdir. Neticede danışan çevresindeki yakınları, ailesi, arkadaşları vb. kişilerle dahi konuşmadığı düşünce ve yaşanmışlıklarını psikoloğa açmak durumda kalacaktır. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için danışanın kendini açması son derece önemlidir. Bunun aksinin yaşanmaması için danışanda gittiği kuruma ve psikoloğa karşı güven oluşması gerekmektedir.

 Psikolog merkezlerinin kalitesi nasıl anlaşılır?

Kurumun kalitesinde belirleyici rol alan en önemli kriter çalışanlarının kalitesi olacaktır. Alanında uzman psikologlarla çalışan bir kurumunun kalitesi tartışmasız yüksek standartlarda olacaktır. Psikologların eğitim düzeyleri, katılmış oldukları seminer ve konferanslar, yapmış oldukları araştırma ve çalışmalar alanında yetkinliğinin belirleyicileridir. Bunun yanı sıra daha önceki danışanlarında bırakmış oldukları olumlu etkiler, kullandıkları teknikler, alan bilgileri diğer önemli faktörlerdir.

Sürecin kalitesinin artıran diğer etmenler nelerdir?

Danışma sürecinde olumlu gelişmelerin kaydedilmesi için psikoloğun alanında yetkin olmasının yanı sıra danışanın sürece karşı olumlu tavır ve tutumları, süreçte kendini kapatmaması ve psikoloğun tavsiyelerine uyarak sürece gönüllü bir şekilde dahil olması gerekmektedir.

Yapılacak araştırmalar ile psikolog merkezlerinin kalitesi değerlendirilmeli, danışanında olumlu tavır ve düşünceleri ile sürece sağlam bir adım atılmalıdır.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir