Tozla mücadele yönetmeliği nedir ve kapsamı nelerdir?

İşçi sağlığını korumak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliğini oluşturmuştur. İşyerleri için bu yönetmeliğe uyma zorunluluğu getirilmiştir. Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda tam verimle çalışması için hazırlanan bu yönetmeliğin bir çok alt başlığı vardır. Tozla mücadele yönetmeliği de bunlardan biridir.tozla mücadele yönetmeliği, tozla mücadele yönetmeliği kapsamı

Bu yönetmelik sayesinde iş yerlerinde tozdan kaynaklı çıkabilecek sorunların, meslek hastalıklarının önceden tahmin edilerek önlenmesi amaçlanmıştır. Tozun etkilerinden korunmak için alınması gereken önlemlerin nasıl uygulanması gerektiği açıklanmaktadır. İşveren tozdan kaynaklanabilecek her türlü sorun için çalışanlarına gerekli tüm koruyucu ürünleri temin etmelidir. Tehlikeli maddelerle çalışmak yerine, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan maddeler seçilmelidir. Toz çıkışını önlemek amacıyla gerekli mühendislik düzenlemeleri yapılmalıdır. Alınan bu önlemlerin sürekliliğinin sağlanması açısından periyodik kontrol ve denetimlerin zamanında yapılması gerekmektedir. Tozma mücadele yönetmeliği kapsamında, çalışanlara yeterli eğitim verilmelidir. İşçilerin kendilerini ve arkadaşlarını tehlikelerden korumak için yapması gerekenler öğretilmelidir. Koruyucu ürünlerin ne şekilde kullanılacağı bilgisi verilmelidir. Çalışanların işe giriş sırasında sağlık raporları alınmalı, risk faktörlerine karşı uygun olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Akciğer radyografileri değerlendirilmeli ve sağlık kuruluşunun önerileri kapsamında işçi sağlığına özen gösterilmelidir. İşyeri hekimi muayene ve tetkiklerin sonucuna göre çalışanın tozlu bölgelerde çalışmamasını önerebilir. İşçinin bu durumu geçtikten sonra tekrar çalışma alanına dönmesine karar verebilir.  İnsan sağlığından daha önemli bir şey olmadığı akla getirildiğinde bu yönetmelik kapsamında uygulanacakların zorunluluk olduğu anlaşılacaktır. Her işverenin bu zorunluluğun farkında olması gerekmektedir. Risk analizine göre periyodik olarak toz ölçümlerini yaptırmalı, toz maruziyetinin değişmesi durumunda bu ölçümleri tekrarlatmalıdır. Ve bu ölçümlerin, bakanlık tarafından yeterlilik belgesi almış laboratuarlara yaptırılması gerekmektedir.

Çalışanların güvenli bir ortamda çalıştıklarını bilmek onları huzurlu yapacaktır. İşlerin daha konsantre bir şekilde tamamlanması sağlanacak ve işyeri verimliliği artacaktır. Tozla mücadele yönetmeliği eğitimleri sayesinde çalışanların farkındalıkları artacak ve daha bilinçli bir şekilde işlerinin başında bulunacaklardır. İşverenler ise denetimlerden, tozla mücadele birimlerinin testlerinden geçer not alıp, işyerlerinde sürekliliği sağlayacaklardır. Müşterilerine karşı da güven vereceklerdir. Rakiplerinin bir adım önünde yer alacaktır.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir